خانه مورد تماس با ما
یک جت سوپری خشک و سرد متر آب 5 غلتک پلاستیک

دریچه بدون بازگشت برای انتخاب؛ سپر مغناطیسی برای حفاظت مغناطیس خارجی؛ درایو مغناطیسی با ثبت نام نوع فوق العاده خشک؛ قوی ترین و قابل اعتماد مواد پلاستیکی پلاستیکی؛ ثبت نام روتاری با 8 غلتک؛

متر آب برقی مرطوب تنها

درایو مکانیسم؛ ثبت نام نوع مرطوب دریچه بدون بازگشت برای انتخاب؛

شیب پلاستیکی متر آب سوپر خشک سرد یک تک جت

قوی ترین و قابل اعتماد مواد پلاستیکی پلاستیکی؛ دستگاه خارج کالیبراسیون؛ ثبت نام روتاری با 8 غلتک؛ درایو مغناطیسی با ثبت نام نوع فوق العاده خشک؛ دریچه بدون بازگشت برای انتخاب؛ سپر مغناطیسی برای حفاظت مغناطیس خارجی؛ ثبت نام شیب دار؛

تک جت سوپر خشک سرد متر آب 5 غلطک

سپر مغناطیسی برای حفاظت مغناطیس خارجی؛ دستگاه خارج کالیبراسیون؛ درایو مغناطیسی با ثبت نام نوع فوق العاده خشک؛ دریچه بدون بازگشت برای انتخاب؛ ثبت نام روتاری با 8 غلتک؛ ثبت نام شیب دار؛

متر برقی برنجی سوپر خشک سرد 5 گلوله برنج

درایو مغناطیسی با ثبت نام نوع فوق العاده خشک؛ دریچه بدون بازگشت برای انتخاب؛ سپر مغناطیسی برای حفاظت مغناطیس خارجی؛ دستگاه خارج کالیبراسیون؛ ثبت نام روتاری با 5 غلتک؛

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد
خانه محصولات جعبه متر آب کنتور آب مسکونی نیمکت آزمون تست دستی دستی آزمایش تست خودکار کنتور آب فله قطعات یدکی متر کنتور آب هوشمند قطعات و لوازم جانبی لوازم جانبی کنتور آب لوازم جانبی برای ارتباط متر نوسان متر آب اولتراسونیک متر آب استاندارد AWWA Flowmeter الکترومغناطیسی متر متر آب سری سری Multi-Jet متر آب چند منظوره آب مرطوب متر آب جوش نیمه خشک مایع پر شده آب متر آب جت نوع خشک متر آب Woltmann متر آب آبیاری کنتور آب آبیاری متر آب ترکیب شده متر آبرسانی عمودی Woltman آب Woltmann قابل جابجایی پیش پرداخت Wate Meter Contact-type متر آب یک سری جت یک متر آب سرد سوپر خشک شده تک جت متر اندازه گیری آب سرد یک جت نوع خشک متر آب سرد در آب مایع یك جت یک متر آب سرد دارای آب سرد تنها یک جت سریالهای MID Single Jet Water Meter متر آب پیستون روتور حجمی متر آب پیستون روتاری متر آبرسان پیستون حجمی سریالهای MID متر گرما متر اندازه گیری کنترل دسته ای اخبار اخبار شرکت اخبار صنعتی اخبار محصول مورد تماس با ما دربارهی ما نمایش کارخانه بازدید از کارخانه VR درباره شرکت نمایش کارگاه خط تولید گواهینامه ها نام تجاری خدمات تیم ارائه مسئوليت